Boeken

 | 

Inuwvoordeel massage praktijk boeken


Onderstaande massageboeken zijn allemaal opgenomen in het  Depot van Nederlandse Publicaties van de Koninklijke Bibliotheek voorzien van een ISBN nummer en zijn geschreven door:


Auteur:     F.Th. Evers


Uitgever:  In Uw Voordeel | Eenmanszaak | In Uw Voordeel | © 2005-2017 |  All Rights Reserved                                                      
De instructieboeken zijn van onschatbare waarde als naslagwerk en geschikt voor zowel eigen gebruik, beginners, ervaren beoefenaars zoals schoonheidsspecialisten, sportmasseurs, fysiotherapeuten, pedicure, manicure, nagelstylisten, Reiki beoefenaars en Triggerpoint therapeuten. De inhoud bestaat uit gecombineerde technieken en handige tips welke gebaseerd zijn op 33 jaar praktijkervaring van de schrijfster.Bij een afname van: 


5 tot 10 instructieboeken 5% korting | 10 tot 15  instructieboeken 10% korting | 15 tot 20 instructieboeken 15% korting | 20 tot 25 instructieboeken 20% korting | 25 en meer instructieboeken 25% korting.


 Basalt Hotstone en Cold Gezicht Hals Decollete

 Basalt Hotstone en Cold Lichaam

 Basalt of Jade Hotstone en Cold Nagelstyliste

 Basalt of Jade Hotstone en Cold Pedicure

 Basalt of Jade Hotstone en Cold Rug Schouder Nek

 Hoofdmassage inclusief schouders en nek

 Jade Hotstone en Cold Gezicht Hals Decollete

 Jade Hotstone en Cold Lichaam

 Klassieke Gezicht Hals en Decollete massage

 Klassieke Lichaam massage

 Klassieke Rug Schouder en Nek massage


Schending Auteursrecht (is een misdrijf).Alle instructieboeken zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets uit deze publicaties mogen worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, opgeslagen in datasystemen of overgenomen in welke vorm dan ook, elektronisch, mechanisch, door fotokopie  of opname of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de copyright – houder.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, or mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior written of the copyright – holder.Er wordt aan een ieder die hier een cursus heeft gevolgd of een instructieboek heeft gekocht geen toestemming verleend om op basis van de verzorgde cursus en/of het hierbij gebruikte lesmateriaal zelf of in samenwerking met derden, een soortgelijke opleiding te (doen) ontwikkelen of te (doen) verzorgen. Het is niet toegestaan om de praktijk instructieboeken en syllabussen te verveelvoudigen openbaar te maken, te bewerken of te wijzigen. En uiteraard ook niet voor het maken van video's van alle technieken welke tijdens alle gevolgde cursussen of behandelingen geleerd zijn bij Behandelcentrum: In uw Voordeel. U geeft overigens met het verspreiden van uw behandelingen middels een video, uw eigen informatie gratis op internet in beeld weg (?).Bij aantreffen van onze foto(s) of tekst(en) welke gekopieerd of overgenomen zijn van onze website (s) op internet, aangekochte instructieboeken, syllabussen en productinformatie zonder daarvoor toestemming te hebben gekregen, wordt u per mail en een brief per post benaderd door onze Jurist(of Advocaat) en verzocht om de foto(s) of de tekst(en) met ingang van de datum van de naar u verzonden mail, direct te verwijderen. Alle kosten die hieruit voortvloeien inclusief de hoge boete die hier voor staat (dit kan oplopen in de duizenden euro's) is voor rekening voor degene die zonder toestemming foto(s) en/of tekst(en) overneemt of vermenigvuldigt en verspreidt voor eigen gebruik en aan derden. Op al onze massage instructieboeken, foto’s en teksten in de online webwinkel berust Auteursrecht. 


Euro 0.00Aantal